Kooperacja

  • Uczelnie i instytucje naukowe
    1. Współpraca w zakresie projektów rozwojowych, projektów celowych i projektów UE o tematyce zgodnej lub zbliżonej do profilu działalności firmy Inframet.
    2. Współpraca w zakresie komercjalizacji osiągnięć naukowych w obszarze zbliżonym do profilu działalności firmy.
    3. Możliwość praktyk, stypendiów i zatrudnienia dla zdolnych studentów o zainteresowaniach w zakresie konstrukcji urządzeń elektronicznych, optoelektronicznych i mechaniki precyzyjnej.
  • Firmy
    1. Współpraca w zakresie uruchamiania prototypowej produkcji Inframetu w zaokresie  mechaniki precyzyjnej,  elektroniki i informatyki.

Kontakt z nami